Løsningseksempler

Dette er kun eksempler på mulige løsninger med SONTE Film for ettermontering på møteromsglassvegger. Løsningen lar seg tilpasse til alle typer glassvegger på kontor, møterom og andre områder som det er behov for fleksibel skjerming.

 

Sonte Film hel foliering

Med denne løsningen legger vi Sonte film på hele glassets bredde og høyde. Løsningen gjør at du kan styre alle glassfeltene av eller på og med det gi 100% innsynssikring eller 100% full gjennomsiktighet.

 • Sonte Film lagt på 4 glassfelt til møterom
 • 1,20m bredde x 2,30m høyde pr glassfelt
 • Fjernkontroll styring inkl materiell og montering
 • Veil kr. 46.500,- + mva

Sonte film halv foliering

Med denne løsningen legger vi Sonte film fra toppen av glasset ned til 1,20m over gulv. Fra 1,20m og ned til gulv legges en tradisjonell fast folie. Løsningen sikrer at nedre del av glasset alltid er «frostet» men at det samtidig er full fleksibilitet til 100% innsynssikring eller 100% gjennomsiktighet på den delen av glassfeltene som trenger det.

 • Sonte Film lagt på 4 glassfelt til møterom
 • 1,20m bredde x 1,30m høyde med Sonte Film
 • 1,20m bredde og 1,0m høyde med tradisjonell frost folie
 • Fjernkontroll styring inkl materiell og montering
 • Veil kr. 34.500,- + mva

Sonte film midt-foliering

Med denne løsningen legger vi Sonte film i synsfeltet i 1,20m bredde. Løsningen gir en fin fleksibilitet for å hindre innsyn hvis det er ønskelig men samtidig ha muligheten til at glassene beholder sin opprinnelige gjennomsiktige funksjon.

 • Sonte Film lagt i 1,20m høyde i glassenes
  synsfelt på 4 felt
 • Fjernkontroll styring inkl materiell og montering
 • Veil kr. 24.500,- + mva